Styrelsemöten

Finansinspektionens styrelse träffas ungefär en gång i månaden. Vi lägger ut dagordningen cirka en vecka före mötet. Styrelseprotokollen publicerar vi när de är justerade.

2022

Protokoll 2022:12

2022-12-14 | Om FI

Protokoll från sammanträde med Finansinspektionens styrelse tisdagen den 15 november 2022.

Dagordning den 13 december

2022-12-07 | Om FI

Dagordning för FI:s styrelses sammanträde den 13 december.

Protokoll 2022:11

2022-11-15 | Om FI

Protokoll från sammanträde med Finansinspektionens styrelse tisdagen den 25 oktober 2022.

Dagordning den 15 november

2022-11-09 | Om FI

Dagordning för FI:s styrelses sammanträde den 15 november.

Protokoll 2022:10

2022-10-26 | Om FI

Protokoll från sammanträde med Finansinspektionens styrelse måndagen den 10 oktober 2022.

Protokoll 2022:9

2022-10-26 | Om FI

Protokoll från sammanträde med Finansinspektionens styrelse tisdagen den 13 september 2022.

Dagordning den 25 oktober

2022-10-21 | Om FI

Dagordning för FI:s styrelses sammanträde den 25 oktober.

Protokoll 2022:6

2022-10-16 | Om FI

Protokoll från sammanträde med Finansinspektionens styrelse tisdagen den 24 maj 2022.

Protokoll 2022:4

2022-10-16 | Om FI

Protokoll från sammanträde med Finansinspektionens styrelse tisdagen 15 mars 2022.

Protokoll 2022:3

2022-10-16 | Om FI

Protokoll från sammanträde med Finansinspektionens styrelse tisdagen den 22 februari 2022.