Datarapporteringstjänster

För att få tillhandahålla datarapporteringstjänster som APA-leverantör, ARM-leverantör eller CTP-leverantör krävs tillstånd enligt förordningen för finansiella instrument 600/2014 (Mifir). Av förordningen framgår vilka grundläggande regler som gäller för verksamheten.

Bestämmelser motsvarande dem i artiklarna 27 a –27 i i förordningen fanns tidigare i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, LV, som i stor utsträckning byggde på direktivet om marknader för finansiella instrument (Mifid 2). Enstaka bestämmelser finns kvar i LV.

Läs mer:


Senast granskad: 2023-10-17