Gränsöverskridande distribution [EU] 2019/1156

Denna sida innehåller information om de nationella lagar och andra författningar som reglerar de marknadsföringskrav som avses i artikel 5.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1156 av den 20 juni 2019 om underlättande av gränsöverskridande distribution av företag för kollektiva investeringar.


Senast granskad: 2024-02-02