Operatör av DLT-marknadsinfrastruktur

Den 23 mars 2023 blir det möjligt att söka tillstånd för att driva olika typer av DLT-marknadsinfrastrukturer, det vill säga en DLT-baserad multilateral handelsplattform, ett DLT-avvecklingssystem eller ett DLT-baserat handels- och avvecklingssystem. Tillstånd kan sökas av juridiska personer.

Den 23 mars 2023 ska EU:s förordning om en pilotordning för teknik för distribuerade liggare (DLT) börja tillämpas. I Sverige blir Finansinspektionen behörig myndighet att pröva tillstånd enligt förordningen.

Typer av tillstånd

Specifika tillstånd och undantag kommer att vara tillfälliga. De kommer att beviljas för en period på högst sex år och endast vara giltiga under tiden för pilotordningen.

Följande typer av tillstånd går att söka:

  • operatör av DLT-marknadsinfrastruktur (artikel 8, 9 eller 10)
  • tillstånd för undantag från tillämpningen av vissa bestämmelser vad gäller DLT-marknadsinfrastrukturer (artikel 4 eller 5)
  • nytt tillstånd eller nya eller förändrade undantag när en DLT-operatör avser att införa väsentliga förändringar i verksamheten (artikel 8.13, 9.13 eller 10.13).

Ansökan, avgifter och handläggningstid

FI kan inte i dagsläget lämna närmare uppgifter om ansökan, avgifter och handläggningstid. Sådana uppgifter kommer att publiceras inom de närmsta månaderna.

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) har publicerat ett utkast till riktlinjer om standardformulär, format och mallar för ansökningar om DLT-tillstånd som kan vara av intresse tills vidare (se länk nedan).

DLT och syftet med EU:s förordning

DLT står för teknik för distribuerade liggare (Distributed Ledger Technology) där blockkedjor är det i dag mest kända exemplet.

Förordningen ska under en testperiod möjliggöra utveckling av kryptotillgångar som klassificeras som finansiella instrument och utveckling av teknik för distribuerade liggare samtidigt som en hög nivå av investerarskydd, marknadsintegritet, finansiell stabilitet och transparens bibehålls och kryphål i regelverket undviks.

Senast granskad: 2023-02-02