FI-forum: Nya penningtvättsföreskrifter

Från den 1 augusti 2017 gäller nya föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. FI informerar om de nya reglerna.

Agendan innehöll bland annat följande:

  • riskbedömning
  • kundkännedom
  • särskilda funktioner för regelefterlevnad
  • periodisk rapportering av uppgifter.

 

Webbsändningen som tidigare fanns från detta seminarium har tagits bort. Den är inte längre i sin helhet relevant eller aktuell. Regler och rutiner som berördes kan också ha ersatts med nya. Övrigt innehåll från seminariet är kvar på fi.se.