FI-forum: Vad gör FI på försäkringsområdet?

2017-11-07 | FI-forum Försäkring

FI informerar om sitt arbete på försäkringsområdet mot bakgrund av den tillsynsrapport som årligen tas fram för området.

Vid FI-forumet togs bland annat följande upp:

  • Hur påverkar lågränteläget försäkringsföretagens tillgångsförvaltning?
  • Vilka it-relaterade risker ser FI hos försäkringsföretagen?
  • Hur ser FI på det pågående EU-arbetet med ett regelverk för krishantering för försäkringsföretag?

Utöver tillsynsrapporten presenterades en andra rapport om hur försäkringsföretagen kan stärka intern styrning och kontroll för sina rapporteringsrutiner och rapportering.