FI-forum: EU:s nya kryptoregelverk (Mica)

EU:s förordning om marknader för kryptotillgångar, Mica-förordningen, börjar tillämpas i år. Den 11 april anordnade FI ett forum för att informera om det nya regelverket och vad det innebär för branschen.

Mica-förordningen skapar enhetliga regler för aktörer som ger ut kryptotillgångar och de som erbjuder kryptotillgångstjänster inom EU. Syftet med förordningen är att

  • skapa rättssäkerhet
  • främja innovation och utveckling
  • införa lämpliga nivåer av konsument- och investerarskydd
  • säkerställa finansiell stabilitet.


På FI-forumet presenterades Mica och en översikt av det regelarbete som pågår både nationellt och på EU-nivå.