Pågående undersökningar

2024

FI undersöker Brixo

FI ska undersöka hur konsumentkreditföretaget Brixo AB bedömt enskilda konsumenters återbetalningsförmåga för att säkerställa att detta sker med en hög grad av säkerhet. Utgångspunkten i granskningen kommer därmed att vara enskilt beviljade krediter samtidigt som vi i undersökningen granskar om eventuella brister är systematiska och om det finns särskilda brister när kreditförmedlare använts.

FI undersöker SBL Finans

FI ska undersöka hur SBL Finans har bedömt enskilda konsumenters återbetalningsförmåga för att säkerställa att det sker med en hög grad av säkerhet. Utgångspunkten i granskningen kommer därmed att vara enskilt beviljade krediter samtidigt som vi i undersökningen granskar om eventuella brister är systematiska och om det finns särskilda brister när kreditförmedlare använts.

FI undersöker Zimpler

Finansinspektionen ska undersöka hur Zimpler AB följer penningtvättsregelverket. Undersökningen omfattar företagets allmänna riskbedömning, rutiner för kundkännedom, riskbedömning av kunder och kundkännedomsåtgärder.

FI undersöker Market Wizards B.V.

Finansinspektionen undersöker om Market Wizards B.V. mot bakgrund av misstänkt blankning av aktier utan täckning (s.k. nakenblankning) överträtt artikel 12 i blankningsförordningen.

FI undersöker Swedbank

Finansinspektionen ska undersöka hur Swedbank följer säkerhetsskyddsregelverket. Undersökningen omfattar Swedbanks regelefterlevnad av säkerhetsskyddsanalys.

FI undersöker Partner Fondkommission

FI ska undersöka om Partner Fondkommission AB har överträtt artikel 26.1 i Mifir mot bakgrund av utebliven transaktionsrapportering till FI.

FI undersöker Folksam

Undersökningen syftar till att granska om gällande bestämmelser har följts i samband med investeringar i Heimstaden Bostad.

FI undersöker KPA Pension

Undersökningen syftar till att granska om gällande bestämmelser har följts i samband med investeringar i Heimstaden Bostad.

FI undersöker Pensionsmyndigheten

Undersökningen syftar till att granska om gällande bestämmelser har följts i samband med investeringar i Heimstaden Bostad.

FI undersöker Marginalen Bank

FI undersöker hur Marginalen Bank AB följer tillämpliga bestämmelser om riskhantering avseende bland annat krediter