Utredningar om offentliggörande av insiderinformation

Vi utreder om företag (emittenter) som är noterade på en handelsplats (reglerad marknad eller multilateral handelsplattform, MTF) följt reglerna i marknadsmissbruksförordningen om offentliggörande av insiderinformation till allmänheten och om insiderförteckningar.

Sedan den 27 september 2022 publicerar vi information om när vi börjar och när vi avslutar en utredning, och mot vilken emittent. Efter att utredningen avslutats kan du hitta resultatet i form av ett beslut. Om beslutet resulterar i en sanktion, länkar vi även till sanktionen.

Pågående utredningar
Avslutade utredningar


Senast granskad: 2022-11-17