FI:s syn på frågor om det andra betaltjänstdirektivet från branschmöte

2018-12-03 | PSD 2 Fintech Nyheter Bank

FI presenterar i en promemoria sin syn på de frågor som diskuterades under ett branschmöte om det andra betaltjänstdirektivet.

Den 18 juni 2018 höll FI ett samtal med inbjudna företag och branschföreningar om det andra betaltjänstdirektivet (PSD 2). Syftet med samtalet var att identifiera frågor och potentiella hinder som de olika aktörerna på finansmarknaden upplever till följd av det nya betaltjänstregelverket, men även att diskutera vilka konsekvenser som utmaningarna kan medföra och branschens förslag på lösningar.

FI ger nu i denna promemoria sin syn på de frågor som diskuterades under mötet.

Läs mer