Gilla din ekonomi blir Nationella nätverket för finansiell folkbildning

Nätverket Gilla din ekonomi jobbar med att öka den finansiella kunskapen i Sverige via olika utbildningsprojekt. För en tydligare kommunikation om vad nätverket gör byter Gilla din ekonomi nu namn till Nationella nätverket för finansiell folkbildning.

Förhoppningen är att ett namnbyte förenklar kommunikationen om nätverkets syfte med att öka den finansiella kunskapen nationellt.

− Alla vi som jobbar inom nätverket vet vad vi gör men för andra kan det uppfattas som otydligt. Jag är väldigt glad att vi nu heter det vi är, säger Therese Wieselqvist Ekman, Finansinspektionens representant i nätverkets programråd.

Varumärket Gilla din ekonomi kommer att leva kvar som namn för våra gemensamma utbildningsinsatser och allt utbildningsmaterial ska behålla sin grafiska profil.


Nationella nätverket för finansiell folkbildning är ett nätverk för utbildningsinsatser inom privatekonomi. Nätverket består av över 90 myndigheter, organisationer och företag. FI är aktiv medlem i nätverket och deltar i nätverkets programråd. FI ansvarar också för nätverkets kansli, kommunikation och samordning. Gilla din ekonomi är det varumärke vi använder för gemensamma utbildningssatsningar.

Läs mer om namnbytet

Laddar sidan