Karin Lundberg ny ledamot i EBA:s förvaltningsstyrelse

2021-02-10 | EBA Nyheter Om FI Bank

Karin Lundberg, chef för FI:s verksamhetsområde Bank, har utsetts till ny ledamot i Europeiska bankmyndighetens (EBA) förvaltningsstyrelse.

EBA är en EU-myndighet som bland annat arbetar med att utforma tillsynen över Banker, främja lika tillämpning av EU-regler hos tillsynsmyndigheter i olika länder och fördjupa samarbetet mellan tillsynsmyndigheter i olika länder.

Förvaltningsstyrelsen (Management Board) är ett av EBA:s ledningsorgan och dess huvudsakliga uppgift är att styra myndighetens arbete och besluta om budget och personalresurser. Karin Lundbergs mandat gäller i två och ett halvt från den 9 februari 2021.