Esma påminner om redovisningskrav med anledning av kriget i Ukraina

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) har publicerat ett uttalande inför företagens halvårsrapporter med anledning av Rysslands invasion av Ukraina. Syfte är att främja transparens och att EU:s bestämmelser för information i halvårsrapporter ska tillämpas på ett enhetligt sätt.

I sitt uttalande belyser Esma behovet av att företagens finansiella halvårsrapporter återspeglar eventuella effekter av Rysslands invasion av Ukraina på deras finansiella ställning, resultat och kassaflöden − nu, och om möjligt, framöver. Esma betonar även vikten av att ge information om de huvudsakliga risker och osäkerheter som företagen är exponerade för på grund av kriget i Ukraina och de sanktioner som beslutats mot Ryssland.

Esma, och tillsynsmyndigheterna i EU:s medlemsländer, kommer följa upp att företagen lämnar tillräcklig information i de finansiella rapporterna om hur de påverkas av kriget i Ukraina.