Europeiska tillsynsmyndigheter varnar för kryptotillgångar

EU:s finansiella tillsynsmyndigheter EBA, Esma och Eiopa går i dag ut med en gemensam varning för riskerna med bitcoin och andra kryptotillgångar. I likhet med Finansinspektionen anser myndigheterna att kryptotillgångar, av flera anledningar, är olämpliga för konsumenter.

Kryptotillgångar är svåra eller omöjliga att värdera på ett tillförlitligt sätt, och risken att förlora investerade pengar är mycket stor. I de flesta fall finns ingen reglering av kryptotillgångar och ingen tillsyn. Därför finns inte heller några konsumentskyddande regler. Samtidigt kräver utvinningen av vissa kryptotillgångar, till exempel bitcoin, extremt mycket el, vilket har en stor negativ påverkan på klimatet.

EBA, Esma och Eiopa utövar tillsyn över den finansiella sektorn i EU, tillsammans med de nationella tillsynsmyndigheterna på det finansiella området. EBA är den europeiska bankmyndigheten (European Banking Authority), Esma den europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (European Securities and Markets Authority) och Eiopa den europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (European Insurance and Occupational Authority).

Laddar sidan