FI kommer att följa riktlinjer om en gemensam bedömningsmetod för att bevilja auktorisation som kreditinstitut

2022-04-06 | Regler EBA Nyheter Bank

FI har meddelat Europeiska bankmyndigheten (EBA) att vi kommer att följa EBA:s riktlinjer om en gemensam bedömningsmetod för att bevilja auktorisation som kreditinstitut, enligt artikel 8.5 i direktiv 2013/36/EU, när dessa riktlinjer träder i kraft den 8 april 2022.

Riktlinjerna vänder sig till de behöriga myndigheterna i EU som prövar ansökningar om auktorisation av kreditinstitut. I Sverige blir riktlinjerna tillämpliga på Finansinspektionens prövning av tillstånd att driva bank- eller finansieringsrörelse enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse. Riktlinjerna hänvisar i stor utsträckning till EBA:s tekniska tillsynsstandard om information för auktorisation (EBA/RTS/2017/08 och EBA/ITS/2017/05/) som när de antagits av EU-kommissionen som en delegerad förordning bland annat kommer att innehålla krav på vad en ansökan ska innehålla. Till dess gäller fortsatt informationen om vad en ansökan bör innehålla på sidan Sök tillstånd/Bank- eller finansieringsrörelse.

Finansinspektionen kommer att informera på fi.se när EU-kommissionen har antagit de tekniska tillsynsstandarderna och vilka regler ett företag som ansöker om tillstånd då behöver iaktta.

Laddar sidan