Nationella vaccinationsveckan

Vecka 11, mellan den 14 och 20 mars 2022, arrangeras en nationell vaccinationsvecka med syfte att få fler att vaccinera sig mot covid-19.

Under vaccinationsveckan har Folkhälsomyndigheten regeringens uppdrag att tillsammans med andra myndigheter, länsstyrelser, regioner, kommuner och ideella organisationer nå så många som möjligt av de som ännu inte är vaccinerade.

Temaveckan ska bidra till att så många som möjligt har den information och kunskap som behövs för att göra ett genomtänkt val om sin vaccination.

Vaccin är det viktigaste verktyget för att bekämpa covid 19-pandemin och vi behöver en så hög och jämn vaccinationstäckning som möjligt. Fram till den 1 mars har nästan 20,5 miljoner vaccindoser delats ut. Cirka 85 procent av alla över 12 år har fått två doser och 60 procent av alla över 18 år har fått tre doser. Men fortfarande är cirka en miljon personer över 12 år ovaccinerade.