Nytt samförståndsavtal mellan Sverige och Indien

2022-08-01 | Nyheter

Finansinspektionen (FI) har ingått ett samförståndsavtal med en av sina motsvarigheter i Indien, International Financial Services Centres Authority (IFSCA). Syftet är att formalisera det samarbete som redan finns mellan myndigheterna för att öka den gemensamma gränsöverskridande övervakningen av finansmarknaden.

Samförståndsavtalet ska ses som en avsiktsförklaring för att gemensamt stärka regleringen och säkerställa att reglerna följs både på den svenska och den indiska finansmarknaden. Avtalet innebär också att FI och IFSCA ska utbyta information om finansiella produkter, tjänster och institutioner.