Auktorisation som administratör av Stibor – FI bedömer att ansökan är fullständig

Swedish Financial Benchmark Facility AB:s (SFBF) ansökan om att få auktoriseras som administratör enligt EU:s förordning om referensvärden (benchmarkförordningen, BMR) har den 2 januari 2023 bedömts vara fullständig.

SFBF tillhandahåller referensräntan Stibor (Stockholm Interbank Offered Rate) som är ett kritiskt referensvärde enligt BMR. SFBF lämnade den 27 december 2021 in en ansökan till Finansinspektionen (FI) om att få auktoriseras som administratör enligt BMR. FI bedömer efter granskning och kompletteringar att ansökan nu är fullständig. Från och med dagens datum ska FI pröva ansökan om auktorisation och fatta ett beslut om att avslå eller bevilja ansökan inom fyra månader enligt artikel 34.6 a BMR.

Enligt övergångsbestämmelserna i BMR får Stibor fortsätta användas under tiden som FI prövar ansökan.