FI annonserar i barn- och gravidappen Preggers

Under hösten annonserar FI i appen Preggers, en gravid- och barnapp för föräldrar och blivande föräldrar. Tanken med annonseringen är att öka medvetenheten om projektet ”Ditt barn och dina pengar” som är en del av FI:s arbete med finansiell folkbildning.

Genom att gå den digitala utbildningen på dittbarnochdinapengar.se kan föräldrar och blivande föräldrar få baskunskaper inom en rad ekonomiska områden. Bland annat vilka rättigheter man har som konsument, hur man ska tänka när man väljer barnförsäkring, vad som gäller när man studerar som förälder samt vad det finns för olika alternativ om man vill spara till sitt barn.

Påverka den ekonomiska framtiden

Annonseringen består av en annonsplats i appen Preggers, en betald artikel samt två mejlutskick till målgruppen. Förhoppningen är att vi kan nå över 200 000 gravida och föräldrar med vår digitala utbildning. Ambitionen med annonseringen är uppmärksamma utbildningen så att fler kan få kunskap om hur man kan påverka den ekonomiska framtiden för sig själv och sitt barn.

Varför en utbildning för föräldrar?

FI:s hushållsundersökningar har tidigare visat att ensamstående föräldrar är en grupp som kan ha svårt att få ihop ekonomin. Även sammanboende får en förändrad ekonomi när familjen växer. Inkomsterna kan minska med föräldrapenning och vård av barn samtidigt som familjens kostnader ökar. Genom planering kan risken för framtida ekonomiska svårigheter minska.

Gå utbildningen på dittbarnochdinapengar.se