FI granskar motståndskraften i bankernas likviditetsreserver och säkerhetsmassor

FI ska genomföra en fördjupad analys som syftar till att öka vår förståelse för hur motståndskraften i bankernas likviditetsreserver och säkerhetsmassor kan påverkas under stress, i ett osäkert makroläge.

I en osäker makromiljö med stigande räntor och en större prisnedgång på bostadsmarknaden kan värdet av bankernas tillgångar påverkas vilket i sin tur kan påverka bankernas likviditetsreserver och emissionsutrymme för säkerställda obligationer.

FI kommer därför, inom ramen för en fördjupad analys, att granska hur värdet av bankernas tillgångar kan påverkas vid olika stressade scenarier. FI kommer i analysen granska närmare påverkan på bankernas likviditetsreserver och värdet på tillgångar som ligger till grund för bankernas utgivning av säkerställda obligationer. Syftet med den fördjupade analysen är att skapa en djupare förståelse för hur värdet av tillgångar i bankernas likviditetsreserver och säkerhetsmassor kan påverkas vid olika stressade scenarier och hur utrymmet att emittera säkerställda obligationer kan påverkas givet samma scenarier.

Den fördjupade analysen omfattar ett urval om totalt cirka 50 banker fördelat på både stora, medelstora och små banker.

I FI:s tillsyn ingår bland annat att göra fördjupade analyser. Syftet med en fördjupad analys är att få ökad information eller bättre förståelse för en sakfråga eller ett fenomen, och den genomförs normalt i förhållande till flera företag samtidigt.