FI tar in underlag till nästa års bolånerapport

Nu startar FI insamlingen av data för 2024 års bolånerapport. Rapporten är årligen återkommande och insamlingen sker inom ramen för en fördjupad analys.

Varje år publicerar FI en bolånerapport som analyserar hur den svenska bolånemarknaden fungerar och utvecklas. Underlaget till varje rapport är data från de åtta största bolåneinstituten som FI samlar in varje höst.

Nu startar FI insamlingen för 2024 års bolånerapport inom ramen för en fördjupad analys. Analysen omfattar bland annat information om samtliga hushåll som tog nya bolån under perioden 28 augusti–4 september 2023 och 25 september–2 oktober 2023.

Företagen som omfattas i analysen är Danske Bank, Svenska Handelsbanken, Länsförsäkringar Bank, Nordea, SBAB, SEB, Skandiabanken och Swedbank.

Bolånerapporten kommer att publiceras under våren 2024.