Vi har ändrat lite till på webbplatsen

2023-03-01 | Betalningar Nyheter Om FI

Från och med den 1 mars finns en ny rubrik i huvudnavigationen på vår webbplats: Betalningar. Här finns nu all information som handlar om verksamhet inom betalningsområdet.

Under menyvalet Betalningar finns numera information som rör betalningar och som tidigare i huvudsak låg under menyvalet Bank. Det som ändrats är alltså att vi flyttat en del information från rubriken Bank till rubriken Betalningar.

Framför allt handlar det om information som hör till underrubrikerna Regler, Sök tillstånd och Rapportera. För verksamheter inom betalningsområdet ligger den information nu alltså under den nya huvudrubriken Betalningar.

Här finns också den information som handlar om EU:s andra betaltjänstdirektiv, som också tidigare låg under huvudrubriken Bank , under underrubriken Betaltjänster (PSD 2/PAD).