Vi undersöker ekonomiskt välbefinnande i Sverige

2023-11-15 | Nyheter Konsumentskydd

Fram till december kommer Finansinspektionen att genomföra en undersökning i samverkan med Folkhälsomyndigheten.

Undersökningen handlar om privatekonomi, ekonomiskt välbefinnande och hälsa, och kommer att användas som underlag för finansiell folkbildning och folkhälsoarbete.

Undersökningen riktar sig till ett representativt urval av svenska befolkningen och genomförs av undersökningsföretaget Origo Group på uppdrag av Finansinspektionen.

Ditt deltagande är viktigt

Tillhör du en av de slumpmässigt utvalda personerna hoppas vi att du kan besvara undersökningen så snart som möjligt. Dina svar är viktiga för att beskriva förhållandena i den svenska befolkningen.

Du svarar anonymt gentemot Finansinspektionen och Folkhälsomyndigheten och alla svar redovisas endast på aggregerad nivå.

Undersökningen genomförs i form av en webbenkät som tar ca 6–8 minuter att besvara. Du kan svara via dator, surfplatta eller mobil.

Om du har frågor

Kontakta projektledare Sofia Tyréus på Finansiell folkbildning, sofia.tyreus@fi.se.