Internationella valutafonden om Sveriges ekonomi

2024-02-07 | Nyheter Stabilitet

Internationella valutafonden, IMF, har publicerat ett utlåtande där organisationen ger sin syn på den svenska ekonomin.

En delegation från IMF har avslutat sitt årliga besök i Sverige. I samband med att besöket avslutades har IMF publicerat ett uttalande med en sammanfattning av sin bedömning av den svenska ekonomin. Besöket ingår i de konsultationer som IMF regelbundet har med sina medlemsländer, en så kallad artikel 4-konsultation.

En fullständig rapport kommer att publiceras på IMF:s webbplats senare under våren.