Remissvar: Åtgärder mot matchfixning och olicensierad spelverksamhet

2022-01-13 | Fintech Remissvar Bank

Finansinspektionen påverkas av förslagen om olicensierad spelverksamhet endast i fråga om betalningsblockering. FI tillstyrker i huvudsak utredningens förslag i dessa delar, men ifrågasätter förslaget om inhämtande av kontaktuppgifter samt FI:s roll i detta.

Företag som bedriver gränsöverskridande verksamhet in till Sverige står under tillsyn av andra länders tillsynsmyndigheter. Därmed finns en betydande risk att uppgifter inte är uppdaterade. FI har inte heller någon laglig grund att begära in e-postadresser från utländska betaltjänstleverantörer.