Marknadsinformation

Finansinspektionen ingriper när information inte offentliggörs enligt reglerna på värdepappersmarknaden. Det handlar om ägarförändringar, offentliga uppköp och prospekt. Vi beslutar om särskilda avgifter/sanktionsavgifter i vissa fall och meddelar förelägganden av olika slag.

2023

True Software EC IV får sanktionsavgift för sen insynsanmälan

2023-06-02 | Sanktioner

True Software EC IV AB (559112-6346) ska betala en sanktionsavgift på 1 250 000 kr för att för sent ha anmält transaktioner med aktier i Truecaller AB AB i till Finansinspektionen.

Fysisk person får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Truecaller

2023-06-01 | Sanktioner

AA ska betala en sanktionsavgift på 500 000 kr för att för sent ha anmält transaktioner med aktier i Truecaller AB i till Finansinspektionen.

Fysisk person får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Truecaller

2023-06-01 | Sanktioner

AA ska betala en sanktionsavgift på 500 000 kr för att för sent ha anmält transaktioner med aktier i Truecaller AB i till Finansinspektionen.

True Software EC III får sanktionsavgift för sen insynsanmälan

2023-06-01 | Sanktioner

True Software EC III AB (559210-4094) ska betala en sanktionsavgift på 1 250 000 kr för att för sent ha anmält transaktioner med aktier i Truecaller AB i till Finansinspektionen.

True Software EC II får sanktionsavgift för sen insynsanmälan

2023-06-01 | Sanktioner

True Software EC II AB (559163-0719) ska betala en sanktionsavgift på 1 250 000 kr för att för sent ha anmält transaktioner med aktier i Truecaller AB i till Finansinspektionen.

True Software EC får sanktionsavgift för sen insynsanmälan

2023-06-01 | Sanktioner

True Software EC AB (559112-6346) ska betala en sanktionsavgift på 1 250 000 kr för att för sent ha anmält transaktioner med aktier i Truecaller AB i till Finansinspektionen.

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden (SBB) får sanktionsavgift för uteblivna flaggningar

2023-05-16 | Sanktioner

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB ska betala en sanktionsavgift på 3 miljoner kronor för överträdelser av skyldigheten att i rätt tid anmäla till Finansinspektionen att dess innehav i JM AB passerat flaggningsgränser.

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden (SBB) får sanktionsavgift för sen flaggning

2023-05-16 | Sanktioner

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB ska betala en sanktionsavgift på 750 000 kronor föröverträdelse av skyldigheten att i rätt tid anmäla till Finansinspektionen att dessinnehav i JM AB överstigit en flaggningsgräns.

Fysisk person får sanktionsavgift för överträdelse av handelsförbud

2023-05-15 | Sanktioner

AA ska betala en sanktionsavgift på 20 000 kronor för överträdelse av förbudet att genomföra transaktioner med aktier i BHG Group AB under trettio dagar före det att bolaget offentliggjort sin delårsrapport för tredje kvartalet 2022.

Salnecke Slott AB får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Cibus Nordic Real Estate

2023-01-18 | Sanktioner

Salnecke Slott AB ska betala en sanktionsavgift på 110 000 kr för att för sent ha anmält transaktioner med aktier i Cibus Nordic Real Estate AB i till Finansinspektionen.