Diskonteringsräntekurvor

FI publicerar diskonteringsräntekurvor som stöd för försäkringsföretag och för att främja enhetliga beräkningar.

Diskonteringsräntekurvor presenteras i svenska kronor för solvens 1-rapportering och trafikljusrapportering.

2022

2021

2020

Laddar sidan