FI-forum: Myndighetens roll kring innovationer

Som återkoppling på de rundabordssamtal om fintech som hölls den 12–19 juni bjöd FI in till ett FI-forum för att berätta om rapporten Myndighetens roll kring innovation. Rapporten, som är en slutredovisning av ett regeringsuppdrag, lämnades över till Finansdepartementet den 1 december.

FI fick i mars 2017  i uppdrag av regeringen att utreda hur FI kan möta de frågeställningar och behov som kan uppkomma för företag som arbetar med att ta fram nya innovativa finansiella tjänster. Den 1 december lämnade FI sitt svar till Finansdepartementet och i samband med detta hölls ett FI-forum för att berätta om rapporten och möjlighet att ställa frågor.