FI avslutar undersökning av Hayat

Den 29 november startade FI en undersökning om hur fyra betaltjänstleverantörer följer penningtvättsreglerna. Efter att undersökningen startat har ett av företagen, Hayat AB, begärt att avregistreras som betaltjänstleverantör. FI skriver därför av undersökningen av företaget.

Slutdatum: 2023-06-08

Företaget som undersökts

Hayat AB

Varför har vi gjort denna undersökning?

Företaget ingick i en undersökning av hur flera betaltjänstleverantörer följer penningtvättsreglerna, se FI undersöker betaltjänstleverantörer.

Vad har vi kommit fram till?

Den 24 april kom en ansökan från företaget in om att avregistreras från Finansinspektionens register över registrerade betaltjänstleverantörer. FI beslutade den 16 maj att bevilja företagets ansökan. Eftersom företaget inte längre bedriver verksamhet som står under FI:s tillsyn har vi beslutat att skriva av undersökningen.