Frågor och svar om rapportering av transaktioner till TRS 2

Nu finns frågor och svar om transaktionsrapporteringen till FI:s system TRS 2 enligt bestämmelserna i artikel 26 av EU:s förordning Mifir.

De nya reglerna träder i kraft den 3 januari 2018 och berör främst värdepappersföretag som utför transaktioner eller vidarebefordrar order i finansiella instrument, handelsplatser samt godkända rapporteringsmekanismer (ARM).