Brexitguide för konsumenter med brittiska försäkringar

Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) har tagit fram en brexitguide som riktar sig till den som har en liv- eller pensionsförsäkring i Storbritannien. Syftet är att öka konsumenternas kunskap om hur sådana försäkringar kan påverkas av brexit.

Texten är uppdaterad 2021-02-10 med uppgiften om att guiden finns översatt till bland annat svenska. 

De viktigaste punkterna i guiden är följande:

  • Guiden riktar sig till EU-invånare som har en liv- eller pensionsförsäkring hos ett brittiskt försäkringsbolag och de invånare i Storbritannien som har en liv- eller pensionsförsäkring hos ett brittiskt försäkringsbolag och som efter brexit vill flytta till ett EU-land.
  • De utmaningar som guiden särskilt uppmärksammar är bland annat hur konsumenten i fortsättningen ska få hjälp med sin försäkring (servicing of policies), eventuella kostnader vid uppsägning av försäkring och skattefrågor. Guiden påminner även om att konsumenterna ska vara uppmärksamma på bedrägerier och risken med att ta förhastade beslut om sitt sparande och sina investeringar.
  • I första hand bör berörda konsumenter kontakta sin försäkringsgivare eller eventuell förmedlare om de inte redan har haft kontakt. Försäkringsgivaren kan redan ha infört åtgärder för att kunna fortsätta förmedla försäkring inom EU.

Guiden fanns till att börja med på engelska men är nu översatt till svenska och EU:s andra officiella språk. Den är publicerad på på Eiopas webbplats.