Esma-uttalande om SPAC

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) har publicerat ett uttalande om Special Purpose Acquisition Companies (SPAC).

Esma har noterat en ökning av antalet prospekt upprättade av SPAC under våren 2021 och har därför publicerat ett publikt uttalande riktat både till behöriga myndigheter, emittenter och distributörer av SPAC för att tydliggöra vissa informationskrav i så kallade SPAC-prospekt och påminna om vissa överväganden utifrån ett investerarskyddsperspektiv.

Laddar sidan