FI granskar hur betaltjänstleverantörer arbetar för att motverka bedrägerier

FI ska genomföra en fördjupad analys för att granska betaltjänstleverantörernas tillämpning av bestämmelserna om motverkande av bedrägerier i betaltjänstlagen.

I FI:s tillsyn ingår att granska hur banker och andra betaltjänstleverantörer arbetar med att motverka bedrägerier. Tidigare i höstas fick vi ett regeringsuppdrag att redovisa hur denna tillsyn går till.

Som en del i detta regeringsuppdrag startar vi nu en fördjupad analys. I den ska vi granska hur betaltjänstleverantörernas produkter och tjänster används i bedrägerier. Vi ska också granska hur betaltjänstleverantörer arbetar för att motverka att så sker.

− Det här är ett uppdrag som har tydlig koppling till såväl ökat konsumentskydd som bekämpandet av den kriminella ekonomin. Vi ska bland annat titta på vilka åtgärder de här företagen vidtar för att förhindra deras produkter och tjänster utnyttjas för bedrägerier, säger Malin Alpen, områdeschef Betalningar.

Regeringsuppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2024.