FI granskar Nasdaq Stockholms förändringsprocess

FI ska genomföra en fördjupad analys som syftar till att öka FI:s förståelse för Nasdaq Stockholms process i samband med att förändringar görs i bolagets system.

Syftet med den fördjupade analysen är att öka FI:s förståelse för Nasdaq Stockholms förändringsprocess, det vill säga bolagets process i samband med att förändringar görs i bolagets system. Analysen kommer att genomföras genom att följa upp det förbättringsarbete som Nasdaq Stockholm genomfört inom förändringsprocessen efter den analys som FI genomförde 2021.

I den fördjupade analys som FI nu ska genomföra omfattas även nyligen inträffade incidenter hos Nasdaq Stockholm i samband med ändringshantering under kvartal 4, 2022 fram till kvartal 2, 2023.

Uppdatering den 9 april 2024

FI har avslutat den fördjupade analysen.