FI kartlägger hur företag integrerar hållbarhet i verksamheten

FI har påbörjat en fördjupad analys för att kartlägga hur värdepappersföretag, fondförvaltare och förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIF-förvaltare) integrerar hållbarhet i verksamheten.

Syftet är att få kunskap om hur företagen integrerar hållbarhet i sin tillståndspliktiga verksamhet och att granska hur företagen följer de regler som rör integrering av hållbarhetsrisker.

Parallellt med detta genomför FI en annan fördjupad analys som ur ett bredare perspektiv granskar hur fondförvaltare följer nya EU-regler om hållbarhet. Den granskningen omfattar andra företag och är en del av en gemensam tillsynsaktivitet som tillsynsmyndigheter i EU:s medlemsländer genomför.