Taxonomi 3.3 – steg 1 publicerad

Europeiska bankmyndigheten, EBA, har publicerat det första steget i det nya DPM-paketet: version 3.3.

Steg 1 är nya krav på rapportering av intermediärt moderföretag, ESG-rapportering (ad-hoc för vissa större institut) och Pelare 3. Gällande Pelare 3 är det en delmängd av de mallar som används för offentliggörande och är en förberedelse för pilotarbetet med Pelare 3 data hub.

De nya kraven är uppdelade på sex olika moduler och införs från och med referensdag 31 december 2023.

Steg 2 och 3 kommer att publiceras senare under året.