Esma önskar synpunkter på direktivet om tillåtna tillgångar

2024-05-08 | Esma Nyheter Marknad

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) har publicerat en uppmaning att lämna synpunkter och information (Call for Evidence) om översynen av direktivet om tillåtna tillgångar.

Syftet är att samla information om risker och fördelar med att en Ucits-fond får exponering mot olika typer av tillgångar. Finansinspektionen uppmanar investerare, konsumentgrupper, fondbolag, förvaringsinstitut med flera att svara på Esmas inbjudan om att lämna synpunkter.

Enkäten och mer information finns på Esmas webbplats.

Svar kan lämnas fram till och med den 7 augusti 2024.