Esma upplyser om krav vid rekommendationer om investeringar i sociala medier

2024-02-07 | Esma Nyheter Marknad

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten Esma informerar om de krav som EU:s marknadsmissbruksförordning Mar ställer på den som ger investeringsrekommendationer i sociala medier, och risken för att rekommendationerna kan betraktas som marknadsmanipulation.

Esma tydliggör bland annat att krav på noggrannhet och att redogöra för intressekonflikter alltid gäller vid investeringsrekommendationer – även om de ges via sociala medier. Myndigheten tydliggör också att du inte behöver vara professionell eller verksam inom finanssektorn för att omfattas av regelverket.