FI-forum: Dora-regelverket

EU:s förordning om digital operativ motståndskraft för finanssektorn (Dora) börjar tillämpas den 17 januari 2025. Den 14 maj anordnade FI ett forum för att informera om den nya förordningen och kommande tekniska standarder.

Mot bakgrund av den ökade risken för cyberangrepp mot finansiella företag introducerar EU, genom Dora-förordningen, skärpta krav för de finansiella företagens motståndskraft mot IKT-relaterade störningar och hot. Dora innebär mer enhetlig reglering för digital motståndskraft och berör stora delar av finanssektorn.

De europeiska tillsynsmyndigheterna ska ta fram ett antal tekniska standarder och riktlinjer baserat på Dora-förordningen. På FI-forumet presenterar vi förordningen och går igenom de tekniska standarder som hittills har publicerats och överlämnats till EU-kommissionen för beslut. Det kommer även att ges möjlighet att ställa frågor om Dora-regelverket, både i förväg och för dem som deltar på plats.

FI-forum: Dora-regelverket