Förslag till ändrade regler om rapportering av kvartalsuppgifter för försäkringsföretag

Finansinspektionen föreslår ändrade föreskrifter som en följd av ändrade statistikkrav från ESA 2010 (European System of Accounts 2010).

Förslagen innebär ändrade föreskrifter om försäkringsföretagens skyldighet att rapportera kapitalplaceringar och kvartalsuppgifter för livförsäkringsföretag. Ändringarna berör rapporteringsblanketterna och anvisningarna dels i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2008:17) om svenska försäkringsföretags skyldighet att rapportera kapitalplaceringar, skulder och kapitalavkastning, dels i Finansinspektionens föreskrifter (2011:30) om svenska livförsäkringsföretags skyldighet att rapportera kvartalsuppgifter.

De föreslagna ändringarna beror främst på nya EU-rättsliga statistikkrav och innebär bland annat nya krav på sektorsindelning. Det föreslås även att uppgifterna om tjänstepension och depåförsäkring i vissa delar ska redovisas på ett mer finfördelat sätt.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 15 december 2014 respektive den 1 januari 2015.

Skriftliga synpunkter på förslaget lämnas till Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm eller via mejl till finansinspektionen@fi.se, senast den 3 oktober 2014. Ange diarienummer FI Dnr 14-5565.

Laddar sidan