FI granskar hur värdepappersbolag och banker hanterar risker för penningtvätt

FI ska genomföra en fördjupad analys för att ta reda på hur företag som bedriver värdepappersrörelse motverkar risker för penningtvätt och finansiering av terrorism.

Syftet med FI:s fördjupade analys, som vi genomför i form av en kartläggning, är att få en ökad förståelse för vilka risker för penningtvätt och finansiering av terrorism som finns hos företag som bedriver värdepappersrörelse.

Kartläggningen kommer att fokusera på de risker som är kopplade till företagens produkter och tjänster, kunder och distributionskanaler, samt på företagens interna kontroller för att motverka dessa risker.

− Företag som bedriver värdepappersrörelse löper också risk att utnyttjas för penningtvätt. Därför är det viktigt att de har tydliga rutiner på plats för att motverka den risken, säger Petra Bonderud, biträdande avdelningschef på avdelningen Penningtvättstillsyn.

15 värdepappersbolag och banker som bedriver värdepappersrörelse ingår i kartläggningen.

I FI:s uppdrag ingår det att ansvara för tillsynen av att finansiella företag i Sverige följer penningtvättslagen. Uppdraget omfattar samtliga sektorer under FI:s tillsyn, inklusive värdepappersrörelse.