Ny nationell anpassning av valideringsregler

Finansinspektionen har gjort ytterligare anpassningar till ett antal valideringsregler.

Information om vilka regler som avses finns i dokumentet Nationell anpassning av valideringsregler för periodisk rapportering via Fidac, som finns på sidorna: