FI kartlägger intressekonflikter vid förmedling av sparförsäkringar

Finansinspektionen genomför en fördjupad analys om ersättningar, provisioner och intressekonflikter för försäkringsförmedlare som distribuerar sparförsäkringar.

En sparförsäkring är en vanlig tjänst som säljs på finansmarknaden. Det kan till exempel handla om en så kallad kapitalförsäkring eller en livförsäkring med finansiella placeringar. Företag som säljer detta ska anpassa sina erbjudanden efter den enskilda konsumentens behov och ekonomiska förutsättningar.

– Konsumenter ska kunna lita på att det är deras behov som styr vid finansiell rådgivning. Så är inte alltid fallet. I vår tillsyn kan vi se att rådgivare ibland får höga provisioner när de säljer sparförsäkringar som kan vara både dyra och olämpliga för en enskild konsument. Det är inte att sätta konsumentens intressen i första hand, säger Lina de Neergaard, senior finansinspektör på avdelningen Försäkringstillsyn.

I den fördjupade analys vi nu startar ska vi kartlägga hur provisioner och ersättningar hos försäkringsförmedlare är uppbyggda och hur de här bolagen arbetar för att motverka intressekonflikter. I analysen medverkar drygt 200 försäkringsförmedlare.

Läs mer på https://www.fi.se/faff24


Presstjänst
(Ej sms)