FI avslutar undersökning av Euro World

I början på 2022 inledde FI en undersökning av fyra valutaväxlares efterlevnad av penningtvättsregelverket. Efter att undersökningen startat har ett av företagen, Euro World AB, meddelat att de inte längre ägnar sig åt registreringspliktig verksamhet. FI skriver därför av undersökningen.

Slutdatum: 2023-06-19

Företaget som undersökts

Euro World AB

Varför har vi gjort denna undersökning?

Finansinspektionen inledde en undersökning av fyra valutaväxlares efterlevnad av penningtvättsregelverket den 5 januari 2022. Euro World var ett av de fyra företagen som skulle undersökas.

Vad har vi kommit fram till?

Den 18 maj 2023 anmälde företaget till Finansinspektionen att det inte längre ägnar sig åt registreringspliktig verksamhet. Finansinspektionen beslutade den 8 juni 2023 att avregistrera företaget från Finansinspektionens register över företag som bedriver valutaväxlingsverksamhet. Eftersom företaget inte längre bedriver verksamhet som står under Finansinspektionens tillsyn har vi beslutat att skriva av undersökningen.

I och med detta beslut har FI avslutat samtliga undersökningar om hur valutaväxlare följer penningtvättsreglerna.