FI undersöker Marginalen Bank

FI undersöker hur Marginalen Bank AB följer tillämpliga bestämmelser om riskhantering avseende bland annat krediter

Vilket företag undersöker vi?

Marginalen Bank AB

Varför gör vi denna undersökning?

I FI:s tillsyn ingår bland annat att göra undersökningar för att utreda och bedöma om banker följer relevanta regelverk.

Baserat på iakttagelser i 2023 års översyn och utvärdering av Marginalen Bank har FI beslutat att närmare utreda bankens riskhantering. Det är viktigt att banker följer de regler som ytterst syftar till en sund och ansvarsfull hantering av de risker som bankverksamheten är förenad med. Detta innefattar bland annat regler om riskhantering avseende de krediter som bankerna beviljar.