FI undersöker Thorn Privatfinans

Finansinspektionen ska undersöka hur Thorn Privatfinans har bedömt en enskild konsuments återbetalningsförmåga för att säkerställa att så sker med en hög grad av säkerhet. Utgångspunkten i granskningen kommer därmed att vara enskilt beviljade krediter samtidigt som vi i undersökningen granskar om eventuella brister är systematiska och om särskilda brister föreligger när kreditförmedlare använts.

Startdatum: 2024-01-22

Vilket företag ska vi undersöka?

Thorn Privatfinans/Thorn Svenska AB

Varför gör vi denna undersökning?

FI är sedan januari 2023 tillsynsansvarig myndighet för tillsynen över kreditprövningar för samtliga institut, inklusive konsumentkreditinstitut, som erbjuder och lämnar krediter till konsumenter. Sedan den 1 september 2023 omfattas samtliga institut som lämnar krediter till konsumenter av FI:s allmänna råd om krediter i konsumentförhållanden.

Konsumentkreditinstitut erbjuder krediter till höga räntor till konsumenter som har svårt att få kredit av andra företagstyper. För att upprätthålla ett högt konsumentskydd och för att fullfölja den aktiva tillsyn av institutstypen som skedde innan FI övertog tillsynsansvaret är det viktigt att inleda undersökningar avseende dessa nytillkomna institut.