FI startar utredning av Sun4energy Group

FI ska utreda om Sun4energy Group AB kan ha överträtt EU:s marknadsmissbruksförordning (Mar) vid hantering av insiderinformation.

Vilket eller vilka företag under tillsyn ska vi utreda?

Sun4energy Group AB

Varför gör vi denna utredning?

Den 18 augusti 2023 offentliggjorde Sun4energy Group AB sin delårsrapport för andra kvartalet (Q2). FI ska utreda om bolaget i samband med detta har överträtt artiklarna 17.4 och 18 i Mar.

Enligt artikel 17.4 i Mar är ett bolag skyldigt att informera FI om information som varit föremål för ett uppskjutet offentliggörande. FI ska utreda om bolaget åsidosatt sin informationsskyldighet enligt bestämmelsen samt om bolaget upprättat en insiderförteckning i enlighet med kraven i artikel 18 i Mar.