Eiopa föreslår ändrad rapportering för tjänstepensionsföretag

Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten, Eiopa har publicerat ett förslag på ändrad rapportering för tjänstepensionsföretag. Eiopa vill ha in synpunkter på förslaget senast den 18 juli.

Rapporteringskraven för tjänstepensionsföretag infördes på EU-nivå under 2018. För att bättre kunna fokusera på nya risker och utmaningar som tjänstepensionsföretagen ställs inför vill Eiopa ändra viss rapportering av uppgifter.

Eiopas rapporteringskrav riktar sig till de nationella tillsynsmyndigheterna. Det innebär att Finansinspektionen kommer att behöva ändra FI:s rapporteringskrav för tjänstepensionsföretag för att kunna rapportera vidare de uppgifter som Eiopa vill ha in.

Det går att lämna kommentarer på förslaget fram till den 18 juli. En länk till det formulär som ska användas för att lämna kommentarer finns på Eiopas webbplats.

Finansinspektionen uppmuntrar svenska intressenter att ta del av det publicerade förslaget och lämna kommentarer. Vi vill understryka att det är i det här skedet som det finns möjlighet att meddela Eiopa hur förslaget påverkar den egna verksamheten, både arbets- och kostnadsmässigt.