Företagen behöver stärka sitt säkerhetsskyddsarbete

Det försämrade säkerhetspolitiska läget ökar risken för att svenska intressen utsätts för olika angrepp. Flera finansiella företag arbetar i dag med säkerhetsskydd i sin verksamhet, men de behöver stärka arbetet ytterligare. Det visar en analys som Finansinspektionen har gjort.

Säkerhetsskydd handlar om att vidta förebyggande åtgärder mot spioneri, sabotage, terrorism och andra brott som kan hota Sveriges säkerhet. Det handlar också om att skydda säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter. Säkerhetskänslig verksamhet är verksamhet som är av betydelse för Sveriges säkerhet och kraven på säkerhetsskydd gäller för alla som driver sådan verksamhet. Företag som omfattas av kraven ska bland annat utreda behovet av säkerhetsskydd och dokumentera det i en säkerhetsskyddsanalys.

FI har gjort en fördjupad analys av säkerhetsskyddsarbetet hos de företag som har anmält till FI att de driver säkerhetskänslig verksamhet. Syftet med analysen är att ge oss en bättre bild av hur företagen har organiserat sitt säkerhetsskyddsarbete och hur de arbetar med sin säkerhetsskyddsanalys.

– Det är viktigt för Sverige att alla de som driver säkerhetskänslig verksamhet har ett ordentligt säkerhetsskydd. Företagen behöver prioritera arbetet med sin säkerhetsskyddsanalys och ha en säkerhetsskyddsorganisation med tillräckliga resurser. Vi förväntar oss att alla företag tar sitt ansvar och vidtar de åtgärder som krävs, säger Halszka Onoszko, enhetschef Säkerhetsskyddstillsyn.

Vi fortsätter att följa utvecklingen på området och förväntar oss att de finansiella företagen löpande utvärderar och uppdaterar sina säkerhetsskyddsanalyser.