FI avslutar undersökning av Amiin Capital

Den 29 november 2022 startade FI en undersökning om hur fyra betaltjänstleverantörer följer penningtvättsreglerna. Efter att undersökningen startat har ett av företagen, Amiin Capital HB, begärt att avregistreras som betaltjänstleverantör. FI skriver därför av undersökningen av företaget.

Slutdatum: 2023-08-31

Företaget som undersökts

Amiin Capital HB

Varför har vi gjort denna undersökning?

Företaget ingick i en undersökning av hur flera betaltjänstleverantörer följer penningtvättsreglerna, se FI undersöker betaltjänstleverantörer.

Vad har vi kommit fram till?

Den 30 juni 2023 inkom en ansökan från företaget om att avregistreras från Finansinspektionens register över registrerade betaltjänstleverantörer. FI beslutade den 5 juli 2023 att bevilja företagets ansökan. Eftersom företaget inte längre bedriver verksamhet som står under FI:s tillsyn har vi beslutat att skriva av undersökningen.